مقالات --» موتور DC بدون جاروبک

موتور های DC بدون جاروبک
 اصولاً در موتور دارای جاروبک، به دلیل چرخش سیم پیچ از این قطعه استفاده می شود؛ اما بر خلاف این گونه موتور، در موتور بدون جاروبک، اِستاتور دارای سیم پیچ می باشد و روتور، یک آهن ربای دائمی است. ساختار داخلی این موتور در شکل 1 نشان داده شده است.

147.gif

شکل 1:موتور DC بدون جاروبک؛ الف) نمای شماتیک،ب) ساختار واقعی

 در این گونه مو تورها، سیم پیچ ثابت است و آهن ربا می چرخد. موتورهای DC بدون جاروبک در راه اندازی CD، فن خنک کننده کامپیوتر، هواپیماهای مدل و ... کاربرد دارند. (شکل 2 ) 

   havapeymaye model B.gif    rah andaz A.gif

شکل 2: الف) راه انداز CD، ب) هواپیمای مدل

 همان طور که در شکل 2 ب مشاهده می کنید، سیم پیچ روی بورد مدار نصب شده است و ثابت می باشد. و محور موتور به بدنه متصل شده است و امکان چرخش دارد.

 

منبع: خودآموز روباتیک    نویسندگان: مهندس علیرضا محمدی   علیرضا احمدی بزرگ

دانلود اطلاعات تکمیلی.

© 1389 تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت مهندسی نوین تجارت می باشد
میزبانی و طراحی وب توسط گروه نرم افزاری رنگارنگ