مقالات --» ماشین های الکتریکی dc

ز دیگر دروس رشته الکتروتکنیک در دوره هنرستان درس ماشین های الکتریکی dc میباشد. دراین پست نسخه پی دی اف (pdf) این کتاب را برای شما آماده کرده ایم که میتوانید آن را در ادامه مطلب دانلود نمائید.

mashindc1.jpg


عناوین اصلی بخش های کتاب ماشین های الکتریکی dc در زیر نوشته شده است:

فصل اول – الکترومغناطیس

فصل دوم – مبانی ماشینهای الکتریکی جریان مستقیم

فصل سوم – مولدهای جریان مستقیم

برای آشنایی بیشتر دوستانی که قبلا این کتاب را مطالعه نکرده اند کلیه عناوین و بخش های این کتاب را در لیست زیر نوشته ایم تا راحتر با محتوای کتاب ماشین های الکتریکی dc آشنا شوید.

فصل اول – الکترومغناطیس

۱-۱- مقدمه

۲-۱- میدان مغناطیسی اطراف سیم حامل جریان

۳-۱- میدان مغناطیسی سیم پیچ حامل جریان

۴-۱- پرسش

۵-۱- کمیتهای مغناطیسی

۶-۱- بررسی سیم پیچهای بدون هسته آهنی

۷-۱- بررسی سیم پیچهای با هسته آهنی

۸-۱- خواص مغناطیسی مواد

۹-۱- منحنی مغناطیسی

۱۰-۱- مدارهای مغناطیسی

۱۱-۱- پرسش

۱۲-۱- نیروی لورنس

۱۳-۱- پدیده القاء

۱۴-۱- انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی

۱۵-۱- کاربردهای اکترومغناطیس

۱۶-۱- پرسش

۱۷-۱- مسائل

فصل دوم – مبانی ماشینهای الکتریکی جریان مستقیم

۱-۲- مقدمه

۲-۲- مولد ساده جریان مستقیم

۳-۲- پرسش

۴-۲- موتور ساده جریان مستقیم

۵-۲- پرسش

۶-۲- ساختمان ماشینهای جریان مستقیم

۷-۲- پرسش

۸-۲- سیم پیچی آرمیچر ماشینهای جریان مستقیم

۹-۲- پرسش

۱۰-۲- عکس العمل مغناطیسی آرمیچر

۱۱-۲- پرسش

۱۲-۲- رابطه ی نیروی محرکه القایی در ماشین واقعی

۱۳-۲- گشتاور تولیدی در آرمیچر ماشینهای جریان مستقیم

۱۴-۲- توان و راندماندر ماشینهای جریان مستقیم

۱۵-۲- مسائل

فصل سوم – مولدهای جریان مستقیم

۱-۳- مقدمه

۲-۳- طبقه بندی مولدهای جریان مستقیم

۳-۳- مشخصات اصلی مولدهای جریان مستقیم

۴-۳- پرسش

۵-۳- مسائل

فصل چهارم – موتورهای جریان مستقیم

۲-۴- کمیتهای موتور جریان مستقیم

۳-۴- مشخصه های موتور جریان مستقیم

۴-۴- انواع تحریک موتورهای جریان مستقیم

۵-۴- پرسش

۶-۴- روشهای راه اندازی موتورهای جریان مستقیم

۷-۴- روشهای کنترل دور موتور جریان مستقیم

۸-۴- روشهای ترمز موتورهای جریان مستقیم

۹-۴- تحلیل بارداری و انواع تلفات در موتور جریان مستقیم

۱۰-۴- پرسش

۱۱-۴- مسائل

دانلود اطلاعات تکمیلی.

© 1389 تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت مهندسی نوین تجارت می باشد
میزبانی و طراحی وب توسط گروه نرم افزاری رنگارنگ